Toplam Kalite Eğitimleri

Toplam Kalite Eğitimleri


 

İnovasyon Park, sürekli gelişmeyi ve değişimi ön planda tutarak; yasalar çerçevesinde aşağıda belirtilen eğitimleri vermektedir. Söz konusu eğitimler talep edildiğinde bir bütün olarak verilebileceği gibi, ayrı ayrı da verilebilmektedir

.Meslek uyum eğitimleri

.Kişisel gelişim eğitimleri

Hizmet içi eğitimler

Toplam Kalite Eğitimleri